SKAPA EN WEBBPLATS

Skapa en hemsida idag
 
Do it yourself:

VILLKOR

terms border

Anslutningsavtal, Web10 / Talk Active Aps CVR. 30 59 45 09

Detta anslutningsavtal gäller all handel mellan kunden och Web10 (Talk Active Aps)

När kunden lägger en beställning hos Web10, blir detta avtal bindande. Vid beställningens tidpunkt ger kunden Web10 samtycke att fakturera beställningen.

Användande av diskplats och systemresurser
Den diskplats som tilldelats är beräknad till webbsidor, e-post och databas. Web10 tillåter inte användande av diskplats för lagring av större filer för nedladdning, direktuppspelning (streaming media) eller lagring av material som inte är avsett att användas i samband med webbsidor, e-post eller databas. Web10 erbjuder fri trafik på abonnemanget, såvida innehållet följer ovanstående regler, och såvida inte trafiken belastar maskiner och nätverk i orimlig grad. Det är inte tillåtet att använda diskplatsen för att lagra olagligt eller stötande material, t ex piratkopierad mjukvara/musik/text/bilder och liknande, eller pornografiskt, rasistiskt eller diskriminerande material. Om detta sker kommer abonnemanget att låsas utan varsel, och kunden blir fakturerad för den mängd trafik som använts för att överföra materialet. Därutöver kommer förseelsen att anmälas till relevanta myndigheter. Det är tillåtet att använda skript/program ifall användandet inte medför en orimligt stor resursförbrukning på maskinerna, och under förutsättning att skripten/programmen inte används för att komma åt andra användares filer eller information. Kunden ombedes ha i åtanke att alla systemresurser delas med övriga kunder, och kundens användning av systemresurserna ska ske med hänsyn visad till detta faktum.

Ansvar
Kunden har själv ansvar för att säkerhetskopiera sina data. Web10 kan inte ställas till ansvar för förlust eller skada vållad av Web10s produkter, tjänster eller annat, såvida de inte beror på grov oaktsamhet från Web10s sida. Ifall Web10 inte kan leverera utlovade produkter eller tjänster på grund av förhållanden, som ligger utanför Web10:s kontroll, är Web10 inte ersättningsskyldigt.

Abonnemangsperiod, förnyelse och uppsägande av abonnemang
Abonnemanget löper över 12, 24 eller 36 månader i taget (en 'Abonnemangsperiod'). Abonnemangsperioden är fortlöpande, och blir automatiskt förnyat 12 månader, såvida inte kunden eller Web10 avslutar det inom avtalad tid. Kunden kan säga upp abonnemanget med en månads varsel med verkan från slutet av innevarande abonnemangsperiod. Uppsägelsen ska vara skriftlig. Web10 kan säga upp abonnemang med en månads varsel. Ifall Web10 säger upp ett abonnemang innan en abonnemangsperiod löpt ut, kommer ett belopp motsvarande priset för den återstående abonnemangstiden att återbetalas till kunden. Web10 kan säga upp ett abonnemang med ögonblicklig verkan, ifall det skett en överträdelse av användarvillkoren. I så fall kommer det inbetalade beloppet inte att återbetalas. Då domänregistrering och webbhosting är tjänster som är speciellt anpassade till kunden, har kunden ingen ångerrätt på gjorda beställningar.

Då domänregistrering och webhosting är tjänster som er särskilt anpassade till kunden, erbjuds kunden ingen ångerrätt på sådana beställningar. Vid utebliven betalning av förnyelse stängs webhotellet.

Kunden är skyldig att uppdatera sina kontaktupplysningar via kontrollpanelen.

Betalningsfrister m m
På alla fakturor ges en betalningsfrist på åtta dagar. Om betalning inte mottagits inom den tiden skickas en påminnelse. Kunden krävs på en påminnelseavgift på 100 kr för varje påminnelse, och om betalning uteblir efter två påminnelser går ärendet vidare till inkasso. Alla kostnader för att behandla ärendet betalas av kunden. Webbhotell upprättas normalt inom 1 vardag, medan domäner oftast flyttas eller beställs hos respektive leverantör först när betalningen, eller bevis för betalningen, har nått Web10.

Betalningsvillkor
Betalning: Kunden måste betala abonnemang online med sina egna bankkort (dansk / internationell), skickade giro eller banköverföring. När ska överföra de glider infördes ytterligare 20, - i administrativa avgifter.

Överlåtelse
Vid tillfälle af försäljning eller annan överlåtelse af alla eller delar av Web10's aktiviteter, är Web10 berättigad att överlåta kundens abonnemang samt Web10's rättigheter och förpliktelser i enlighet med affärsvillkoren till tredjepart utan kundens samtycke.

Ändringar i abonnemanget
Web10 kan utan varsel ändra i de möjligheter och tjänster som inkluderas i abonnemanget såvida detta bedöms vara nödvändigt med hänsyn till datasäkerhet, lagstiftning eller liknande.

I och med att man beställer ett webbhotell på web10.se har man tillkännagivit att man har läst och förstått ovan nämnda villkor.